ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΞΕΝΟΙ

 

Σ Π Α Ζ Ο Κ Ε Φ Α Λ Ι Α

…….για δυνατούς λύτες

Τι είναι και ποια η χρήση του εικονιζόμενου αντικειμένου;

α) κοντέινερ (το) : εμπορευματοκιβώτιο, μεγάλο μεταλλικό κιβώτιο για τη μεταφορά μεγάλης ποσότητας εμπορευμάτων.

β) κοντέινερ (το) : με κατάλληλες τροποποιήσεις μεταβάλλεται σε προκατασκευασμένο οικίσκο για την άμεση κάλυψη μόνιμων ή προσωρινών στεγαστικών αναγκών όπως για παράδειγμα σε σεισμό ή πλημμύρα.

γ) κοντέινερ (το) : με κατάλληλες τροποποιήσεις μεταβάλλεται σε προκατασκευασμένο οικίσκο καλύπτοντας στεγαστικές ανάγκες ανθρώπων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα λεγόμενα hot spots (sic), που το κράτος ορίζει σαν λαθραίους και τα αφεντικά φτηνά και φοβισμένα εργατικά χέρια.

δ) κοντέινερ (το) : με κατάλληλες τροποποιήσεις μεταβάλλεται σε προκατασκευασμένο οικίσκο καλύπτοντας στεγαστικές ανάγκες ανθρώπων που εργάζονται σε καινούργιο πεντάστερο στην Κω (ανακαίνιση και επέκταση παλιού) γνωστής αλυσίδας ξενοδοχείων εντός του χώρου του ξενοδοχείου αυτού.

ε) όλα τα παραπάνω.

η σωστή απάντηση είναι το ε

Πέρα από τους συμβολισμούς, ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός έχει έρθει για τα καλά και έχει επιβληθεί με πολλές μορφές στις ζωές μας, στις ζωές των ανθρώπων που απαρτίζουν την εργατική τάξη.

Να βάλουμε φραγμούς στην υποτίμηση των ζωών μας, δημιουργώντας απαντήσεις με συνείδηση, αξιοπρέπεια, διεκδίκηση και διαρκή αγώνα για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση.

…ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΞΕΝΟΙ

 

ΑΥΤΟΝΟΜΗ    ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ